OTL re-integratie coördinatie

OTL Jeugd & Volwassenen

OTL staat voor een ontwikkelingsgerichte re-integratie van de cliënt.

OTL Jeugd & Volwassenen is een erkend multifunctioneel centrum, ontstaan vanuit onze NAH-expertise, specifiek verkeersslachotffers.

Dit vertaalt zich in een individuele begeleiding op maat doorheen alle levensdomeinen, Begeleiding Bij Groeipad.

Stapsgewijs evolueert de cliënt in een veilige omgeving naar volledige autonomie.

Begeleider bij Groeipad en de Levensdomeinen

Begeleiding Bij Groeipad is de rode draad, noem het een klein wonder, achter onze werking.

Een vaste begeleider start een traject met de cliënt op en is de  spilfiguur doorheen het avontuur.

De begeleider gaat samen met de cliënt op zoek naar een stabiel en stressvrij vertrekpunt.

Daarnaast reist de begeleider mee door de acht levensdomeinen en ondersteunt de cliënt individueel naar volwaardige re-integratie op basis van de vooropgestelde hulpvraag.

Groeipad: stappen naar een volledige re-integratie

Begeleiding Bij Groeipad doorloopt 4 fases naar autonomie

  • fase 1: volledige ondersteuning en stimulatie tot initiatief
  • fase 2: eigen initiatief met begeleiding en bijsturing
  • fase 3: zelfstandig handelen met ondersteuning
  • fase 4: opvolging naar volledige re-integratie

Levensdomeinen

OTL werkt doorheen acht verschillende levensdomeinen.

Hoewel een cliënt vaak een vraag heeft binnen een specifiek domein, leert ervaring dat de levensdomeinen allemaal met elkaar verweven zijn. Vooruitgang binnen één domein is vaak afhankelijk van vooruitgang in de andere levensdomeinen.

Door de hele context van de cliënt mee in rekening te nemen, garandeert OTL de voortgaande hulp in samenwerking met het bestaande zorgnetwerk en het netwerk van de cliënt.

Begeleiding bij groeipad (BBG) is daarom een holistisch (we bekijken het geheel) en herhalend proces dat alle levensdomeinen in beschouwing neemt om een duurzame re-integratie te verzekeren.

Onderwijs

Onderwijs

Terug naar school

Diploma

Examencommissie

Tweedekansonderwijs

Werk

Werk

Doen

Talenten ontwikkelen

Solliciteren

Activering

Wonen

Wonen

Thuis

Zelfstandig wonen

Woon- & zorgnoden

Zelfredzaamheid

Juridisch/financieel

Juridisch/financieel

Complexe administratie

Verstaanbaar

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Lichaam- & lichaamsbewustzijn

Lichaam- & lichaamsbewustzijn

Lichamelijke balans

Stressvrij

Veerkracht

Goed voelen

Psycho-emotioneel

Psycho-emotioneel

Zelfontplooiing

Mentaal evenwicht

Eigenwaarde

Geluk

Vrije tijd

Vrije tijd

Tijdsbesteding

Geluk

Eigenwaarde

Samen in maatschappij

Directe & sociale context

Directe & sociale context

Netwerk

Interactie

Draagkracht

Op één lijn

Meer info
OTL re-integratie bakkerij

Doelgroep

Iedereen die aan ontwikkelingsgerichte re-integratie wil werken is welkom op OTL.

Wij hebben een grote expertise op vlak van Niet-Aangeboren hersenletsel(NAH) en verkeersslachtoffers.

Verder werken we rond hoogsensitiviteit(HSP), autismespectrum stoornissen(ASS), eetstoornissen, downsyndroom …

Twijfel je of je bij ons terecht kan? Neem zeker contact op met ons

Financiering

De financiering van je traject is vaak een complexe zaak. Persoonlijk advies krijg je na een intake. (link hulpvraag) Hieronder enkele grote lijnen.

VAPH, het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap kan je misschien verderhelpen. Wij vertellen je alvast graag meer over de rechtstreeks toegankelijke(RTH) en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp(NRTH).

Verder kan je uiteraard steeds je eigen traject financieren.

Tenslotte is voor NAH-verkeersslachtoffers de mogelijkheid je aan te melden als derde aanmelder bij de verzekering van de tegenpartij.

Toen hij twee was, was Erkan het slachtoffer van een verkeersongeval waarbij zijn vader omkwam. Hij raakte zwaar gewond en was een hele tijd in coma. Hij hield er een ernstig hersenletsel aan over.

 

(meer…) read more

Erkan (°1990)
verkeersslachtoffer

Bart raakte toen hij vijftien was betrokken in een zwaar verkeersongeval. Hij lag vijf weken in coma en onderging een schedelboring en –lichting.

(meer…) read more

Bart (°1991)
verkeersslachtoffer

Peter was 23 toen hij in de Verenigde Staten, waar hij woonde en werkte, een auto-ongeluk kreeg. Hij raakte zwaar gewond, lag enkele weken in coma en werd daarna met het vliegtuig naar België overgebracht. Daar revalideerde hij langdurig en nu is hij opnieuw aan het werk.

(meer…)

Peter (°1979)

Tom werd op zijn negende gegrepen door een auto toen hij de straat overstak. Hij lag een maand in coma en revalideerde daarna jarenlang.

(meer…)

Tom (°1992)
verkeersslachtoffer

Toen Koen 14 was, werd hij als fietser aangereden door een auto. Hij lag acht weken in coma.

(meer…)

Koen (°1987)
verkeersslachtoffer

Toen Ellen veertien was, werd ze met een hersenontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Een week lang werd ze in een kunstmatige coma gehouden. Daarna volgde een lange weg van herstel en revalidatie: drie maanden ziekenhuis, zeven maanden Pulderbos en anderhalf jaar in het OTL.

(meer…) read more

Ellen (°1991)
hersenontsteking

Dries raakte betrokken in een verkeersongeval toen hij vijftien was. Hij lag een zevental weken in coma en begon daarna aan zijn revalidatie.

(meer…) read more

Dries (°1988)
verkeersslachtoffer

Dieter was het slachtoffer van een uit de hand gelopen car jacking. Hij raakte zwaar gewond, lag in coma en verbleef tien weken in het ziekenhuis. Na een lange revalidatie is hij weer aan het werk.

(meer…) read more

Dieter (°1977)
hersenletsel

Toen hij zeventien was, kreeg Jo een ongeval met zijn motorfiets. Hij lag ongeveer zes weken in coma.

(meer…) read more

Jo (°1988)
OTL re-integratie groepsfoto

Visie en ethiek

OTL engageert zich tot:

  • een gelijkwaardige verhouding tussen cliënt en hulpverlener
  • een streven naar maximale autonomie van de cliënt
  • ieders eigenheid te erkennen en hier zorgvuldig mee om te gaan
  • collegialiteit ten aanzien van alle betrokken partners, zowel intern als extern
  • indien nodig een onafhankelijke derde partij te betrekken
  • respect voor de wet inzake patiëntenrechten: zoals onder andere dossiervorming, communicatie met derden, privacybescherming, overdracht van gegevens …

Hierbij staan authenticiteit, onvoorwaardelijk positieve ingesteldheid, empathie en respect centraal.