Erkenningen VAPH

VAPH erkend en gesubsidieerd:

MFC Vergunde zorgaanbieder 305.1107

RTH 305.1567

Overzicht doelgroepen

OTL 2018
OTL 2018

verschillende instanties / nuttige telefoonnummers: opsomming

Werkingsverslagen

Jaarverslag hier te verkrijgen op aanvraag